specialist in elektrisch verwarmen

Sublime PLUS

Dit is de omschrijving van het product. Dit is de omschrijving van het product. Dit is de omschrijvi...

De lessen uit deze tijd

We zitten in een zeldzaam verwarrende tijd. Covid-19 zet vrijwel de hele wereld stil.
Een wereld die uit de hoogste versnelling met duizelingwekkende snelheid ineens tot stilstand kwam. Angst om het gevaar van dit agressieve virus en de daaruit voortkomende economische ellende, houden ons in haar greep. Toch zijn tijden van crisis per definitie ook periodes van herbezinning. Op alle fronten zijn we ineens in staat om onze oude ingesleten patronen weer eens opnieuw tegen het licht te houden. En de geschiedenis leert ons, dat we daar vaak beter uit komen. Stilte en rust stellen ons in staat onze creatieve kant opnieuw naar boven te laten komen. Achteruit kijkend denk je vaak, hoe heb ik dat vroeger ooit zo kunnen doen? Van stilte worden we wijzer, beter en creatiever. We zien nieuwe perspectieven en gaan de wereld op een andere manier tegemoet.

Wat kan duurzaam leren van Corona?

Ook in ons vak zal deze periode heilzaam kunnen werken. Gaan we de realiteit weer anders inkleuren en komen wellicht tot de conclusie, dat woningen helemaal niet altijd ingevuld hoeven te worden met peperdure installaties. Niet alleen de investering van vandaag maar ook de onderhoud en reparatiekosten rijzen de pan uit en na 15 jaar komt de hoge herinvestering opnieuw op ons bordje. Onze zoektocht naar het reduceren van de laatste megajoule voor verwarmen loopt niet in gelijke tred m.b.t. de investeringskosten.
Het is opmerkelijk hoe anders onze houding ten opzichte van het maken van warm tapwater is!
Waar we voor verwarming over het algemeen allemaal van mening zijn dat we de energievraag moeten beperken door bijvoorbeeld te isoleren en ventilatie met warmteterugwinning, zien we bij tapwater een hele andere trend. Aan onze hoge standaarden voor de dagelijkse douchebeurt mag niet getornd worden. Douchekoppen van 30 cm storten met grote hoeveelheden aangenaam warme regen over ons uit en aan reductie van douchetijd wil blijkbaar niemand denken. Ook moet het hele gezin achter elkaar kunnen douchen zonder dat de boiler leeg raakt. Om dit technisch mogelijk te maken, moeten er grotere boilers geplaatst worden, met het gevolg dat al dit water opgewarmd, én warm gehouden moet worden…. Vreemd dat regel 1 van de Trias Energetica (beperk de energievraag) niet lijkt te tellen voor deze discipline.

Zullen we ook weer gaan nadenken over wat warmte is?

Duurzaam verwarmen is in onze oude aanname heel vaak laag temperatuur vloerverwarming. Deze invulling doet het zo goed in de rekenmethodiek en past zo fijn bij de wensen van warmtepompen! Maar de vraag die wij ons mogen of moeten stellen; voldoet deze invulling altijd aan de behoefte van de bewoners? De gemiddelde temperatuur van de met vloerverwarming verwarmde vloeren is soms niet meer dan 1 graad hoger dan de gevraagde luchttemperatuur. Kunnen we dit nog “verwarmen” noemen, of behoort dit tot de categorie van extra (vloer) isolatie? Ook is de regelbaarheid van warmte hiermee vrijwel uitgesloten. Heb je het koud en wil je de verwarming hoger zetten, dan lig je waarschijnlijk al op bed als de verhoging gerealiseerd is. Vele bewoners hebben in de afgelopen periode dit fenomeen bestreden door niet meer op 20 graden maar op 23 a 24 graden te stoken (+25% energie), of hebben hiervoor een stapel fleece-kleden aangeschaft, die s ’avonds bij inactiviteit worden omgeslagen. In dat geval schieten we echt te kort in het ontwerp! Het verhogen van de aanvoertemperatuur zou al een veel comfortabeler effect geven, aangezien de vloer dan ook echt weer warm aanvoelt. Op dat moment lopen we echter in veel gevallen wel tegen de “comfort zones” van de warmtepomp aan; de hogere aanvoertemperaturen zorgen er voor dat de COP van de warmtepomp sterk afneemt, waarmee uiteraard de energieverbruiken ook omhoog gaan.
Wanneer we deze twee scenario’s dan in een TCO-berekening (Total Cost of Ownership) zetten, komen we er vaak achter dat de hoge investeringen en servicekosten dan niet opwegen tegen het gebruik van een elektrische cv-ketel!

Deze tijd geeft ons de mogelijkheid om “verwarmen van mensen” weer eens onder de loep te nemen. Dan komen we waarschijnlijk tot de conclusie dat de definitie van verwarmen luidt: De mens wil regelbare warmte op die plek en op dat tijdstip zoals hij/zij het wenst. Hoe we dit bij Masterwatt invullen en met welke redenen kunt u lezen in het 2e deel van deze blog, dat wij over enkele dagen publiceren. Ondertussen heeft u de tijd om in stilte na te denken over ons prachtige vak dat verwarmen heet.