Studenten zitten er warmpjes bij!

Heeft u zich wel eens verdiept in het (huiselijke) leven van onze studenten? Het is een van de moeilijkste doelgroepen als het gaat om warmte en warmwater. Het leven van onze studenten is dan ook verre van eenvoudig…

Thuis bij Pa en Ma heeft het roepen “Licht uit!!!” ook nooit geholpen en de duur van de gemiddelde douchebeurt lag drie maal hoger dan ons landelijk gemiddelde. Verantwoordelijkheid in zijn algemeenheid en inzake energie en milieu was al die jaren niet aan de orde. En als student heb je natuurlijk veel meer aan je hoofd dan het uitzetten of lager draaien van de verwarming. Na een lange studiedag, verlengd met een kort maar efficiënt bezoek aan de plaatselijke drankgelegenheid is een lange douchebuurt uiteraard noodzakelijk voor een fatsoenlijk samenleven met je medebewoners van het appartement.

We kunnen concluderen dat verwarming in deze wooncomplexen decennialang van buitengewoon matig niveau is geweest. Studenten moesten blij zijn als er al verwarming was en als het er was, dan was het vaak ook ruimschoots aanwezig en nauwelijks regelbaar. Ook een warme douchebeurt was geen garantie maar indien aanwezig, dan profiteerde je daar natuurlijk extra lang van! Pech voor de volgende! Verwarming en warmwater werd nog heel vaak lokaal met oude gevaarlijke toestellen voorzien. Koolmonoxidevergiftiging is dan ook meerdere malen voorgekomen. Het warme tapwater circuleerde 24 uur per dag rond vanwege de lange leidinglengte en het voorkomen van lange wachttijden. Ja, als het er altijd is, is de student tevreden. Het kost nogal wat energie maar dat wordt doorberekend in de torenhoge huurtarieven die toch wel betaald worden (door Pa en Ma).

Maar dat moet natuurlijk anno 2019 anders; zuiniger vanwege de energietransitie, efficiënter en goedkoper. Jaren geleden kwam een adviesbureau in Nijmegen er al achter, dat de traditionele manier van inrichten met een klimaatinstallatie niet alleen duurder was, maar ook hogere energiekosten met zich mee bracht. Van centrale verwarming en een centraal warm tapwatersysteem schakelden ze over naar lokale elektrische verwarming en warm tapwater. De investering was flink lager en er waren veel minder handjes voor nodig. Ook had men minder faalkosten, maar bovenal het bespaarde ook nog eens veel energie.

De éénkamer appartementen kregen een elektrische radiator, die door de student zelf bediend kon worden. Door de aanwezigheid van een aanwezigheidssensor en openraamsensor (geheel conform de Trias Energetica) was er geen onnodig verbruik. Aangezien de aanwezigheidsuren in het appartement flink worden gereduceerd door de ‘verplichte’ aanwezigheid in de lokale drankgelegenheid en niet te vergeten de collegebanken, zijn ook de gebruiksuren van de elektrische radiator laag.

Voor hun wenselijke warme douchebeurt is voorzien in een persoonlijke elektrische voorraadboiler met een enigszins beperkte inhoud. Hierdoor voeden zij zichzelf op; want op is op en daar hebben ze uitsluitend zich zelf mee. Wellicht is deze nieuwe inzichtelijke verantwoordelijkheid het vonkje waarom de later hoogopgeleide een bewuste groendenker gaat worden.

Masterwatt deelt en ondersteunt deze manier van verwarmen en het realiseren van warm tapwater. De Masterwatt Sublime, onze elektrische radiator met warmteopslag en instelbare maximale omkastingstemperatuur, past uitstekend in dit soort complexen. Samen met de E-Smart elektrische boiler voor individueel warm tapwater. De E-Smart boiler kijkt naar het gebruikspatroon en past zijn verwarmingspatroon daarop aan, gevolg: 10% minder verbruik van energie t.o.v. een standaard elektrische boiler.
Bovendien adviseert Masterwatt u graag volledig om te komen tot de beste oplossing, we brengen de energievraag en het mogelijke verbruik in beeld en zorgen voor de beste invulling van uw project.

De verwarmingsinstallatie

Het realiseren van een verwarmingsinstallatie wordt momenteel bepaald door ideeën omtrent duurzaamheid, op de voet gevolgd commercie óf andersom. Men spreekt over ‘de woning’ die moet worden voorzien van verwarming, maar klopt dit wel en hebben we de juiste focus nog?
De noodzaak van warmte in een woning komt immers simpelweg doordat wij als mens die behoefte hebben. Wordt de betonnen doos niet bewoond, dan is er ook geen noodzaak tot verwarmen. Wordt het bouwwerk wel bewoond, dan mag ik als bewoner toch zelf wel bepalen waar, wanneer, hoe en welke warmte ik prettig vind?

Laatst ving ik een gesprek op tussen een bouwkundige en een installateur, over de manier van verwarmen van een bepaald woningbouw project. De bouwer was een groot voorstander van vloerverwarming in de gehele woning. ‘Waarom vloerverwarming op de verdieping met de slaapvertrekken vloerverwarming?’, vroeg de installateur. Veel verder dan “duurzaam” en “uniform” kwam de bouwer niet.

‘Wanneer gebruiken bewoners in de nieuwbouw van vandaag daar nog verwarming?’, vroeg de installateur terecht. ‘Een paar keer per jaar en dan een paar uurtjes omdat men het koud heeft of grieperig is’, was het antwoord.
‘En denk je dat dit met vloerverwarming hen gaat lukken’, vroeg de installateur. ‘Niet regelbaar, te traag en het kost onnodig veel energie, die uitsluitend in de constructie gaat zitten en pas vrij komt op het moment dat de bewoner er al klaar mee is’, vulde hij aan.

Lessen uit het verleden

Verwarmen vraagt om nieuwe aanpak met de lessen uit het verleden. We nemen nog altijd aan dat 20°C in de woonkamer voor iedere bewoner de ultieme behaaglijk realiseert. Klopt dit eigenlijk nog wel? Het stamt uit een ver verleden, warmte werd met hoge temperaturen in piekperiodes gerealiseerd. De pieken met veel warmte zorgden voor ons thermisch comfort bij 20°.
Het veranderde al ingrijpend met de intrede van de modulerende Hr-ketels. Lagere aanvoertemperaturen uitgesmeerd over langere periodes zorgde voor een andere balans in thermisch comfort. 20°C werd 21° á 22°C. Nu ook het warmteverlies steeds verder wordt teruggedrongen en het benodigd verwarmingsvermogen wordt geminimaliseerd, kan verwarmen uitgesmeerd over een groot bouwkundig oppervlak (vloerverwarming) met zeer lage temperaturen al leiden tot 20°C ruimte temperatuur. Of dat echter behaaglijkheid is en genoeg thermisch comfort geeft laat zich raden! Door het verlagen van de geleverde verwarmingstemperatuur stijgt de behoefte aan een hogere luchttemperatuur. Simpel gezegd; we missen de stralingswarmte!

Daarnaast is bij laag temperatuur vloerverwarmingssystemen de aanpassing van temperatuur en regelbaarheid vrijwel onmogelijk. Terwijl we alles in dit leven zelf willen regelen moeten we bij de moderne duurzame warmte genoegen nemen met minimale instelmogelijkheden.

We zouden beter na moeten denken; vloerverwarming geeft o.a. beperking aan vloerbekleding. Wordt de vloer wel voorzien van steen dan kan aanvulling met infrarood panelen bij het leefgedeelte en de eethoek een wenselijke en comfortabele aanvulling zijn. Warmte op die specifieke plek, op het gewenste moment en met heerlijke stralingswarmte. Deze hybride invulling zorgt er voor dat we de ruimte in de basis op een duurzame manier verwarmen, waarbij zelfs een lagere ruimtetemperatuur al voldoende kan zijn. De infrarood stralingspanelen kunnen dan op die momenten worden ingezet als men hier behoefte aan heeft. Bijvoorbeeld als men lekker onderuit op de bank zit.

De slaapverdieping

Op de slaapverdieping zijn bewoners van goed geïsoleerde nieuwbouw woningen veel meer gebaat bij individuele verwarmingsmogelijkheden. Een warme slaapkamer vanwege griep vraagt om snelle beschikbare warmte met beduidend meer temperatuur dan van een laag temperatuursysteem.

Elektrische radiatoren zijn voor deze spaarzame momenten de beste oplossing. Ook de studeer of werkkamer kan beter worden voorzien van individuele elektrische verwarming. Afhankelijk van het gebruik kan men kiezen voor infrarood panelen of radiatoren. Verwarmen gaat om óns, de mens en dat zou het uitgangspunt moeten zijn. Masterwatt heeft veel ervaring in deze individuele methodes, geeft advies en maakt hiervoor energetische berekeningen. 23°C stoken i.p.v. 20°C levert ca. 20% meer energieverbruik op en daar kunnen heel wat uurtjes comfortabele elektrische warmte mee worden gerealiseerd. Ten gunste van óns, de mens!

BENG en de voor(oor)delen van elektrische warmte

“Elektrische verwarming met een COP van 1 is de grote winnaar van de nieuwe BENG norm!” Dit viel te lezen in diverse publicaties naar aanleiding van het dinsdag 20 november gehouden congres waar, de uitkomsten van de NTA 8800 bekend werden gemaakt. Nergens werd opgemerkt dat ook het rendement van warmtepompen hiermee stevig is opgewaardeerd! Er heerst op dit gebied veel onduidelijkheid, waardoor elektrische (weerstand) verwarming als minder zuinige variant ten opzichte van warmtepompen kritisch beoordeeld wordt, terwijl beide varianten voor én nadelen hebben. Daarom is het in veel gevallen verstandig om de combinatie te zoeken, waardoor het beste van twee werelden kan worden gecombineerd! Lees verder BENG en de voor(oor)delen van elektrische warmte