Simulatie energieverbruik

Energieverbruik

dienstenVoor bestaande en nieuwe gebouwen heeft Masterwatt de mogelijkheid een simulatie te maken van het te verwachte energieverbruik. Zo kunnen wij u exact voorrekenen wat u bespaart door het toepassen van onze elektrische verwarmingssystemen.

Deze simulatie is gebaseerd op veel factoren, die het energieverbruik beïnvloeden. Hierbij moet gedacht worden aan warmteverlies, type gebouw, gevel-oriëntatie, warmtelast enzovoort. Naast deze factoren houden we rekening met uw wensen op het gebied van comfort, design en financiën.

Door een juiste berekening van het energieverbruik kan de installateur of installatieadviseur andere componenten binnen de installatie hierop afstemmen. Zo krijgt u het meest efficiënte installatie-ontwerp met een hoge mate van comfort.

Autarkisch wonen

Autarkisch betekent zelfvoorzienend. Dit houdt in praktijk in dat uw kantoorgebouw of woning net zo veel energie opwekt als dat het gebruikt.

Wanneer er op dit moment over autarkisch wordt gesproken wordt er vaak een gebouw zonder gasaansluiting bedoeld. Volledig autarkisch is een woning welke niet aangesloten op een elektriciteits-en gasnet. Dit betekent dat er meerdere voorzieningen moeten worden opgenomen, zoals het opslaan van je opgewekte energie in water (buffervat) en in een baterrij / accu.

Masterwatt heeft diverse klimaatconcepten ontworpen waarin dit tot uiting komt. Voor elk type gebouw gelden andere eisen en zijn andere maatregelen en keuzen nodig.