Gewijzigde SWK eisen

De SWK, oftewel Stichting Waarborgfonds Koopwoningen verstrekt waarborgcertificaten op nieuwbouw koopwoningen die onder de bij hen aangesloten aannemers, projectontwikkelaars en corporaties worden gerealiseerd.
Een dergelijk certificaat geeft extra zekerheid aan de kopers van deze woningen. SWK garandeert hierbij dat, mocht de aannemer van een project in de problemen komen, de woning tóch wordt afgebouwd. Naast deze afbouwgarantie, stelt SWK ook eisen aan de kwaliteit van de woning en de bijbehorende installaties, zodat de koper ook verzekerd is van een bepaalde minimale kwaliteitseis. Deze eisen worden naar voortschrijdend inzicht eens in de zo veel tijd aangepast. Per 1 juli 2020 gaan de nieuwe eisen in.

Voor wat betreft de verwarming en tapwater eisen zijn er een aantal belangrijke wijzigingen die sterk van invloed zijn op de uitvoering van de verwarmings, en tapwater,-installaties.

Verwarming

Zo worden bijvoorbeeld de ruimtetemperaturen in een aantal vertrekken van de woning hoger uitgevoerd. Dit heeft mede te maken met het veelvuldig toepassen van systemen met lage aanvoer-temperaturen. Bij het gebruik van deze laag temperatuur systemen worden vloeren en wanden niet heel erg warm, waardoor de oppervlakte temperatuur fors lager ligt dan onze lichaamstemperatuur.
Hoewel de ruimtetemperatuur met deze systemen keurig naar de ingestelde waarde (bijvoorbeeld 20°C) kan worden gebracht, koelen deze oppervlakken ons eigenlijk af in plaats van dat ze ons verwarmen. Hierdoor worden toch snel koudeklachten ervaren. Om dit te compenseren zien we dat men vaak de ruimtetemperatuur een paar graden hoger instelt, bijvoorbeeld op 22°C.
Wanneer de installatie daar echter niet op is uitgelegd, kan het gevolg zijn dat de warmteopwekker fors meer energie zal gaan verbruiken om er toch voor te zorgen dat men het behaaglijk warm krijgt. Men valt dan van de ene discussie (behaaglijkheid) in de andere (hogere verbruikskosten).

In de tabel hieronder zijn zowel de nieuwe als de oude ruimtetemperatuur eisen te zien:

Warm water
Ook op het gebied van tapwater zijn er grote wijzigingen.
Gezien het feit dat het toepassen van gasketels in de basis niet meer toegestaan is voor nieuwbouwwoningen, wordt er voor warm water steeds meer gebruik gemaakt van voorraadboilers.
Het is belangrijk dat een warmwatervoorziening bij aanvang wordt afgestemd op de bewoners die de woning gaan gebruiken. Dit heeft dan ook grote invloed op de inhoud van een dergelijke boiler.
Voor een woning wordt het aantal bewoners vastgesteld aan het aantal slaapkamers + 1.
In onderstaande tabel kan men dan (aan de hand van het al, dan niet aanwezig zijn van een douche-WTW) bepalen hoeveel inhoud de boiler zal minimaal zal moeten hebben:


Let op: dit is een ondergrens, welke bepaald is aan de hand van het gebruik van een waterbesparende douchegarnituur. Wanneer er bijvoorbeeld stortdouches worden toegepast, en dit is bij aanvang bekend, dient de warmwatervoorziening hier op aangepast te worden.

Zoals vermeld is deze tabel gebaseerd op een boilertemperatuur van 55°C. In werkelijkheid kunnen boilers vaak ook op een hogere temperatuur ingesteld worden.
Bij elektrische boilers (COP1) is dit zeker het geval.  Wanneer we deze getallen corrigeren op basis van een boilertemperatuur van 75°C, dan kan men onderstaande tabel aanhouden:

Hierdoor is in veel gevallen al een iets kleinere boiler mogelijk.

In sommige gevallen is het toepassen van een zeer grote boiler niet mogelijk, of niet wenselijk. Een elektrische doorstromer kan dan uitkomst geven, echter is het hoge benodigde elektrisch vermogen in een woonhuis vaak niet mogelijk.
Men zou dan ook kunnen overwegen om een kleinere boiler en een elektrische doorstromer met een lager vermogen in serie te schakelen, waardoor met deze combinatie een gelijkwaardige tapwaterhoeveelheid kan worden gerealiseerd.

Hieronder hebben wij een aantal tabellen afgebeeld waarin de mogelijke combinaties met Masterwatt producten zijn aangegeven, waardoor toch aan de minimale eis wordt voldaan. Om alle informatie goed leesbaar te houden hebben we de tabel in 3 delen moeten splitsen:

  • De eerste tabel beschrijft de situaties zonder warmteterugwinning uit douche water,
  • De tweede tabel beschrijft de situaties met warmteterugwinning uit douche water door middel van een douchegoot WTW,
  • De derde tabel beschrijft de situaties met warmteterugwinning uit douche water door middel van een douchepijp WTW

Bij het toepassen van een doorstromer is altijd krachtstroom benodigd.
Tot 11kW kan dit in principe nog op een 3x 16A krachtgroep.

Voor meer informatie over elektrische warm water toepassingen, of elektrisch verwarmen, kunt u ten alle tijden contact opnemen met Masterwatt.

info@masterwatt.nl
+31 (0)853037450

VSK 2020 – Midden in de toekomst

Nog één dag en dan kunnen we van start! Het team van Masterwatt staat te popelen om 4 dagen lang onze producten, onze visie en onze oplossingen aan u te tonen. De VSK beurs staat voor technische oplossingen en die zullen in 2020 in een ongekend breed scala te zien zijn.

De energietransitie is het toverwoord en fabrikanten etaleren hun producten ten dienste van de installateur. Uiteraard wordt de gasketel nog veelvuldig toegepast maar we ontkomen er niet aan ons te verdiepen in de nieuwe technieken. We worden min of meer met zijn allen verplicht om kennis op te doen en oplossingen aan te dragen. Het is niet makkelijk, het is soms zelfs moeilijk. Moeilijk is het in de bestaande bouw, zoek daarom je partners die jou kunnen helpen met deze vraagstukken. Een groot voordeel is dat het landschap van Nederlandse huizen qua bouwjaar en type repeterend is toegepast. Dit betekent dat de ervaring snel is opgebouwd.

De installateur heeft slechts 1 doel en dat is onze klanten van behaaglijke warmte en warm tapwater voorzien. Concreet is dat de reden waarom de klant ons benaderd. Men wil díe warmte op díe plek en op dát specifieke moment precies zoals het voor hen wenselijk is. De consument vraagt niet om een homogene luchtkolom van 20 graden in hun hele huis, ongeacht of er wel of niet iemand thuis is. Ons vak is altijd zo geweest, warmte brengen zoals de klant het wenst.

Weet u zeker dat de met uw vakmanschap aangelegde vloerverwarming die warmte geeft die uw klant verwachtte te krijgen? Heeft u weleens nagedacht over de regelbaarheid wanneer de klant plotseling behoefte heeft aan meer warmte? Een goede installateur kijkt niet uitsluitend naar een netjes geïnstalleerde installatie maar ook naar het door hem gerealiseerde eindproduct. Flexibele warmte, regelbaar en altijd in de juiste verhouding m.b.t. straling en convectiewarmte.

Masterwatt staat dagelijks stil bij deze essentiële vragen omtrent het prachtige vak dat verwarmen heet! Wij zijn specialist in verwarmen en specifiek in elektrisch verwarmen. Onze 1e taak is de klant van de gewenste warmte voorzien. Wist u dat slechts 1 op de 2 mensen echt tevreden is over het thermische klimaat in gebouwen en woningen? Er is dus nog een hoop werk aan de winkel. Niet alleen “midden in de toekomst” maar ook midden in de verbouwing! De “juiste warmte” komt niet alleen uit aardgas en ook niet alleen uit warmtepompen maar ook uit elektrische verwarming!
Sóms alleen elektrisch maar heel vaak in combinatie, waarbij elektrische lokale verwarming de juiste aanvulling is om regelbaar de duurzame installatie van snelle gewenste warmte te voorzien.

Deze elektrische verwarmingsoplossingen laten wij u graag zien, van accumulatieradiator tot infrarood panelen en van elektrische cv-ketel tot tapwater doorstromers. Wij laten u zien welke oplossingen voor het juiste thermische comfort kunnen zorgen, wij discussiëren graag met u over verbruik en duurzaamheid. Masterwatt richt zich op de Nederlandse installateur, wij vinden dat wij kenners van warmte, Nederlanders moeten voorzien van de voor hen gewenste warmte. Maar bent u geen installateur maar bouwer, adviseur, woningcorporatie, ontwikkelaar, architect of gewoon geïnteresseerde bewoner dan staan we deze VSK natuurlijk ook voor u enthousiast klaar om onze mogelijkheden te tonen!

Masterwatt ondersteunt Sichting RRDF

Masterwatt is begonnen met de ondersteuning van Stichting RRDF uit Ridderkerk, die zich inzet voor kansarme kinderen in India. Stichting RRDF heeft daar, in de achterbuurten van de stad Chilakaluripet een aantal scholen gebouwd.

Naast medische verzorging en een dagelijkse warme maaltijd krijgen de kinderen natuurlijk ook onderwijs. Op deze scholen zitten zeker ook kinderen met een goed stel hersens, die als de ouders dat zouden kunnen betalen, best zouden kunnen doorleren op een “gewone school”. Het programma wat stichting RRDF hiervoor heeft opgezet heet het “Clever Kid” programma.

Via dit programma kunnen kansarme kinderen uit een achterbuurt naar een gewone school en doorleren tot “Grade X” en gaan van school af met een diploma. Na het afronden van deze basisopleiding gaan deze kinderen naar het middelbaar onderwijs of naar een beroepsopleiding.

Masterwatt heeft zich meerjarig verbonden aan dit “Clever Kid” programma en wil zich graag inzetten voor deze groep kinderen. Als u mee wil helpen, laat het ons dan weten, dan brengen wij u in contact met Stichting RRDF (zie ook www.rrdf.nl).

Is investeren in aardgasoplossingen nog slim?

Het stookseizoen is voorzichtig weer begonnen, met één draai aan de thermostaat wordt het stoken in gang gezet. Vele Nederlandse huishoudens komen er in de komende weken of maanden tot hun schrik achter dat hun trouwe gasgestookte cv-ketel ernstig ziek is of is overleden. “Wat dan?” vragen heel veel consumenten zich af. Moet ik aan de warmtepomp, tóch nog een nieuwe gas cv-ketel, of kan het wellicht ook met elektrische verwarming?
Het met loeiende sirenes aanstormende korps van installateurs zal nog grotendeels roepen: “neem nog maar een nieuw keteltje mevrouwtje!”. Recent onderzoek wees uit dat 9 van de 10 installateurs dit nog altijd adviseert! Eigenlijk zouden we onze afwegingen moeten toetsen aan de hand van een aantal parameters. Nemen we onze beslissing op basis van de gedachte; “aardgas is een fossiele brandstof en daar moeten we vanaf”, of gaan we uitrekenen hoeveel CO2 we kunnen besparen, óf gaan we ouderwets op de toer van investeringskosten en verbruikskosten?

Laten we er hier maar even van uitgaan dat onze eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het klimaat vaak (nog) niet bijster hoog is en zeker niet wanneer deze keuzes invloed hebben op onze portemonnee. Dan lijkt in eerste instantie een nieuwe gas gestookte cv-ketel een logische keuze, zeker wanneer de vakman dit instemmend bevestigt. Maar onze keuze is dan wel bepaald voor de komende 15 á 18 jaar! Wat zal er tijdens deze levensduur gebeuren met de energieprijzen? De eerste contouren met betrekking tot het ontmoedigen van aardgas zijn reeds zichtbaar!
De meesten van ons kijken bij hun energierekening echter uitsluitend naar het getal onder aan de streep van de huidige factuur.

Toch is het interessant om samen de verschillende aspecten eens onder de loep te nemen. Allereerst elektra, de pure prijs van een kilowattuur (± 8 eurocent) wordt aangevuld met energiebelasting, dán de Opslag Duurzame Energie (ODE), de leveringskosten van de netbeheerder en de netwerkkosten (beiden een bedrag per dag). Na het zuur komt het zoet, want op elektra krijgen we allemaal een korting op de energiebelasting (heffingskorting). In 2019 is die € 311, maar in 2020 wordt deze € 527! Bovendien gaat de energiebelasting omlaag en dat gaat tot 2025 verder tot ongeveer 5 eurocent per kilowattuur. De ODE stijgt weliswaar op elektra maar lang niet zo hard als op aardgas.
Alles opgeteld betalen we dan ± 0,22 a 0,23 euro per kilowattuur.

Dan onze kosten op aardgas. Ook hier wordt de kale m³ prijs (± 29 cent) aangevuld met energie-belasting en ODE, daarna netwerk en leveringskosten. Op aardgas ontvangen we helaas geen heffingskorting. Ook hier gaan we de komende 7 jaar verschuivingen zien. ODE gaat verder omhoog, de energiebelasting in 2020 al met 5 cent en daarna doorstijgend tot 10 cent in 2025! Wanneer we dit alles hebben doorgerekend, dan zien we dat bij 1000m³ verbruik per jaar, de netto prijs per m3 is opgelopen tot boven de euro in 2020!

Aan dit alles kunnen we zien dat elektra steeds interessanter wordt en het gebruik van aardgas steeds meer ontmoedigd wordt. Gedurende de levensduur van die nieuwe cv-ketel uit het voorbeeld, kan het financiële plaatje van “aanvankelijk voordeliger” weleens omslaan naar een financieel nadeel. Investeren in een warmtepomp komt dan uiteraard ook in zicht als het om onze toekomstige energierekening gaat, maar daar staat een relatief hoge investering tegenover. Een andere oplossing kan zijn, puur elektrische verwarming. Technisch ook met volop mogelijkheden. Men kan een elektrische cv-ketel kiezen, of individuele elektrische radiatoren. Stel dat we hiervoor gaan, dan zou de investering gelijk kunnen liggen met die van een nieuwe cv-ketel. Alleen komt de cv-ketel op aardgas na 15 jaar opnieuw terug en bij elektrische oplossing pas na 30 jaar. De jaarlijkse onderhoudsbeurt á ruim € 100 per jaar vervalt, waardoor ook op dat gebied geld bespaard wordt.

Als we dit alles doorrekenen dan is bij een jaarverbruik tot 600m3 aardgas het in 2019 al interessanter om voor elektra te kiezen! In 2020 en de jaren daarna zal het kantelpunt bij steeds hogere aardgas verbruiken komen te liggen! Elektrisch verwarmen is dan dus helemaal niet zo’n slechte keuze!

Daarnaast heeft elektrisch verwarmen nog meer voordelen. Elektrisch verwarmen kan lokaal en dus kan iedere ruimte in huis zijn eigen thermische comfort realiseren. Bijvoorbeeld de badkamer, die staat bij velen altijd aan omdat hij eenvoudig weg niet, of slecht regelbaar is. Bij de elektrische toepassing stellen we hem uitsluitend in op de uren van werkelijk gebruik.
Lokaal verwarmen is zuinig in gebruik, dat weten oudere generaties nog wel uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Maar bovenal zijn de radiatoren fraai uitgevoerd, geven zowel stralingswarmte als convectiewarmte. Warmte dus die voelbaar is! Dat kunnen veel bewoners met warmtepompen en vloerverwarming al lang niet meer zeggen. Elektrisch verwarmen is voor ons als aardgasland even wennen maar wél zo aangenaam. En als we uiteindelijk in de verbruikskosten ook nog eens ons voordeel halen, dan is onze toekomstige keuze snel gemaakt.


In bovenstaand rekenvoorbeeld is een situatie berekend, waarbij gas vergeleken wordt met all-electric in 2020. Hierin is te zien dat elektrisch verwarmen steeds interessanter wordt! Zeker wanneer men bedenkt dat er voor elektrische radiatoren geen onderhoudskosten van toepassing zijn, en de afschrijvingskosten veel lager liggen.

Wij hopen dat uw cv-ketel het deze winter nog volhoudt, waardoor u nog in een aangename, warme omgeving de tijd heeft om in de zomer van 2020 een weloverwogen keuze te maken naar wellicht mooie en aangename lokale elektrisch verwarming!
Vakantie (voor)pret

zomerbreak

De meesten van ons hebben de lang verwachte en zeer verdiende vakantie in het vizier. Door de warme lome tropische juni dagen is de behoefte naar vakantie nóg meer aangewakkerd. Nog een paar drukke weken en dan reizen we weer massaal af naar veelal tropische oorden. Waar we in de winter thuis genoegen nemen met een krappe 20°C en nauwelijks voelbare warmte van onze laag temperatuur vloerverwarming, trekken we dan naar plekken met een dikke 30°C plus en de hoogste vorm van stralingswarmte. Alsof we het winterse gemis in een paar zomerse weken kunnen compenseren. We laven ons aan de bovengemiddelde stralings- en convectiewarmte alsof de batterij er mee kan worden opgeladen. Voor het eerst sinds maanden wordt er weer een boek opengeslagen en na het ontstressen in de eerste dagen beginnen we langzaam te wennen aan een normaler tempo van leven. We kijken niet meer op de klok, we eten en drinken wanneer we trek krijgen en ons hele systeem gaat in de rustmodus.

Zijn we over de helft van de vakantie, dan verandert er iets… Onze hoofden zijn leeg, de tank weer gevuld en langzaam betrappen we ons op het feit dat er weer toekomstplannen worden gemaakt.
Dit zijn per definitie de momenten waarbij we in stilte terugkijken, herbeleven en gelauwerd de toekomst herzien en bepalen. In deze momenten vinden bijvoorbeeld de plannen voor een nieuwe keuken of badkamer vaak het levenslicht. Nog maar zelden wordt er daarbij nagedacht over een mogelijke nieuwe energie voorziening en dat terwijl de cv-ketel toch al 15 jaar oud is.
Hier over nadenken zou een uiterst nuttige bezigheid zijn. Zonder druk oriënteren, want tot zeker half oktober is verwarmen nog niet nodig. Toch laat vrijwel iedere Nederlander zijn oude cv-ketel pas vervangen wanneer de oude min of meer overleden is. Onder druk wordt dan snel een nieuwe gekocht en geïnstalleerd om er vervolgens  gemiddeld weer 15 jaar aan vast te zitten. 15 jaar! Dan zitten we al rond 2035 en dat terwijl we van het aardgas af moeten en de prijs van een kubieke meter aardgas de nabije jaren alleen maar gaat stijgen!

Juist nu zijn de stille vakantie momenten nuttig om na te denken wat we met onze huisinstallatie zouden kunnen doen. Hoe gaan we onze installatie transformeren naar aardgas loos en het liefst zo energiezuinig mogelijk? Mag ik u een klein beetje op weg helpen?

Welke vertrekken bij u in huis worden eigenlijk (nog) verwarmd? Bij velen van ons stopt dat bij woonkamer/keuken, hal en badkamer. Op onze slaapkamers hebben we liever koele frisse lucht dan warmte en dus staan die vrijwel altijd uit. De badkamer gebruiken de meeste gezinnen in de vroege ochtenduren, dringend achter elkaar in krap 1,5 uur om vervolgens de rest van de dag er niet meer te vertoeven. Toch staan de meeste water gevoerde radiatoren de gehele dag open en verbruiken onnodige hoeveelheden energie. Bij de transitie van de verwarmingsinstallatie kunnen we ons afvragen of het nog nuttig is de gehele woning centraal te verwarmen. Masterwatt heeft vele uitstekende oplossingen om vertrekken lokaal te verwarmen. Warmte op die plek en op dat moment waar de mens het nuttig acht. Dat noemen wij efficiënt verwarmen. Niet meer de thermostaat in de woonkamer naar 24 graden, om 2 uur warmte op een werk of studeerkamer te krijgen. Niet de woning maar de mens als uitgangspunt voor verwarmen.

Maakt u deze keuze dan blijft uitsluitend de benedenverdieping over. De mogelijkheid om dit met een kleine warmtepomp in combinatie met vloerverwarming uit te voeren is dan heel voor de hand liggend en kan zelfs in combinatie met elektrische radiatoren voor een snelle opwarming, of in het tussenseizoen wanneer de vloerverwarming nog niet aan staat en het ’s avonds net even niet warm genoeg is.
Voor dit soort transformaties heeft Masterwatt een uitgebreid pakket elektrische radiatoren, badkamerradiatoren, infraroodpanelen en zelfs elektrische cv-ketels. We begrijpen dat u dit niet zelf allemaal alleen kunt samenstellen daarom is het motto van Masterwatt: “advies is ons belangrijkste product”.
Klop dus gerust eens bij ons aan, want wij helpen u graag transformeren!

We wensen u een fijne inspirerende zomervakantie!

Masterwatt product trainingen

Recent hebben we bij Masterwatt onze trainingswand afgerond!
Vanaf nu kunnen we product trainingen geven aan installateurs, waarbij zowel een stuk theorie, als de praktijk aan de orde komt.

Aangezien “elektrisch verwarmen” tussen twee vakgebieden valt, merken wij dat er vanuit beide vakgebieden behoefte is aan trainingen, om de materie te kunnen begrijpen en de producten op de juiste manier te kunnen verkopen en installeren.

Tijdens onze trainingsmiddagen is er voldoende ruimte voor al uw vragen over elektrisch verwarmen!

Geïnteresseerd? schrijf u nu in voor één van de trainingen:

donderdag 5 september van 13:00 – 17:00
donderdag 3 oktober van 13:00 – 17:00

Wilt u zich gratis aanmelden voor een van onze trainingen?
reserveer een plekje via info@masterwatt.nl 

let op: het aantal deelnemers is beperkt, dus wees er snel bij!

Lokaal elektrisch verwarmen is de toekomst

“De tijd dat een woning wordt verwarmd door een centraal verwarmingssysteem met een cv-ketel en een wirwar van leidingen en radiatoren of vloerverwarming nadert zijn eind”.
Als dit geroepen wordt, kijken mensen binnen én buiten het vak raar op. Voor de uitleg hierover gaan we eerst eens terug in de tijd, om zodoende te kunnen leren van het verleden.

Voordat centraal verwarmen grootschalig zijn intrede deed, werden woningen lokaal verwarmd door middel van gashaarden. In de meeste woningen werd daarmee uitsluitend de woonkamer verwarmd, soms aangevuld met een radiator in bijvoorbeeld de slaapkamer. We verwarmden alleen dáár waar het voor de mens zin had en ook economisch verantwoord was. Buiten de woonkamer was de rest van het huis onverwarmd en vanwege de lage isolatiewaarde vaak ook echt koud.

Deze wijze van lokaal verwarmen was misschien wat minder luxueus dan centraal verwarmen maar had zeker ook voordelen. Het realiseerde namelijk microklimaten in de verwarmde ruimte. De kouwelijke onder de bewoners zaten in de buurt van de gashaard, de iets minder kouwelijke iets daar vandaan en had je het nooit koud, dan koos je een plek bij het raam. Iedereen zijn eigen gewenste warmte. In deze tijd had warmte nog de samenhang van straling en stroming.

Centraal verwarmen bracht ons compleet verwarmde huizen tegen aanvaardbare energiekosten. Verwarmen verschoof steeds meer naar convectiewarmte (luchtverwarming) en microklimaten in de woonvertrekken waren verleden tijd. In de beginfase waren velen blij met het verwarmen van alle ruimten in huis maar toch kwam daar al snel verandering in. De radiatoren op slaapkamers werden uitgezet, omdat men graag in koele kamers sliep in plaats van warme. Zonder dat de bouw en installatiekolom dit in de gaten hadden gebruikten steeds meer bewoners hun centrale verwarming eigenlijk alleen maar lokaal, in de woonkamer. Gemiddeld wordt op deze manier slechts 40% tot 50% van de installatie benut.

Wanneer we dit gegeven zouden gebruiken bij het ontwikkelen van nieuwe warmte-oplossingen, ontstaan er geweldige kansen! Een combinatie van de lokaal en centraal is prima mogelijk. De combinatie van een warmtepomp (centrale verwarming voor de woonkamer op de begane grond) en elektrische radiatoren (lokale verwarming slaapkamers op de verdieping) heeft diverse voordelen. Het vermogen van warmtepompen kan flink naar beneden, vaak naar onder de 3 kW.
Dit reduceert de belasting op het aanwezige elektriciteitsnetwerk en de bijbehorende duurzame energie-opwekking. De behoefte elders in de steeds beter geïsoleerde woning is nauwelijks nog aanwezig. En wanneer dit wel wenselijk of noodzakelijk is, zijn de momenten relatief kort en dient deze warmte snel en duidelijk voelbaar aanwezig te zijn. Voor deze behoefte zijn warmtepompen niet geschikt en is slimme elektrische verwarming een veel betere oplossing!

In ruimtes waar stralingsverwarming geen must is kan met elektrische convectoren zoals de Elegance worden gewerkt. Wanneer er wel meer behoefte aan stralingswarmte, is dan zijn onze elektrische radiatoren met warmteopslag zoals de Sublime de beste optie. We leveren dan in balans de juiste hoeveelheid stralingswarmte en convectie. Deze gecombineerde oplossingen zijn energetisch efficiënt en daarnaast ook passend bij het huidige tijdperk:
Warmte, beschikbaar op het moment dat wij het wensen én op de plek waar wij het willen!
De tijd dat we een werkkamer op de 2e verdieping warm moesten krijgen door het extra verhogen van de kamerthermostaat in de woonkamer is hiermee verleden tijd en over 3 jaar vinden we dat heel normaal en zijn we gewend dat verwarmen maatwerk is en vooral lokaal en elektrisch.

Meer weten over slim, efficiënt en lokaal elektrisch verwarmen? Ga naar www.Masterwatt.nl